Mozaika z 27 widokami

Opis:

Jedna z najbardziej niezwykłych dąbrowskich pocztówek (na odwrocie pocztówkowe oznaczenia bez żadnych informacji). Tłumaczenia podjęła się Małgorzata Lehmann – ukłony i podziękowania za poświęcony czas.

Pocztówka podzielona jest na pięć rzędów mianiatur, z których kilka jest stricte z Dąbrowy (pogrubiona czcionka). Użyte zdjęcia w części są dostępne w Muzeum Miejskim Sztygarka.

Tłumaczenie od górnego rzędu:

Approvisionierung des Kreises Dombrowa und des Militärbergamtes 1914 – 1916 = Aprowizacja okręgu Dąbrowa i Wojskowego Urzędu Górniczego 1914 – 1916

Laden Armenverteilung = Sklep – rozdawanie żywności ubogim
Gratis Verteilung = Bezpłatne rozdawanie żywności
Mehllager = Magazyn mąki
Zucker und Fett Lager = Magazyn cukru i tłuszczu

Getreidehauptmagazin in Dombrowa verpflegt 125969 Personen in zwar = Główny magazyn zbożowy w Dąbrowie zaopatruje w żywność  125969 osób poprzez

A. Das K.u.K Militärbergamt in Dombrowa mit 54896 Personen durch dessen Konsumvereine = A. Cesarsko-Królewski Wojskowy Urząd Górniczy w Dąbrowie zaopatrujący 54896 osób poprzez swoje zrzeszenia konsumenckie

Grube Reden 7004 Personen = Kopalnia  Reden 7004 osoby
Grube Kazimierz 17194 Personen =  Kopalnia  Kazimierz 17194 osoby
Grube Paris 11100 Personen =  Kopalnia  Paryż 11100 osób
Grube Mortimer 3400 Personen =   Kopalnia  Mortimer 3400 osób
Grube Klimontów 5230 Personen =  Kopalnia  Klimontów 5230 osób
Grube Flora 8968 Personen =  Kopalnia  Flora 8968 osób

B. Die Zivilbevölkerung durch die 4 k.u.k Getreidemagazine welche die Nahrungsmittel im Wege des Lebensmittelkomitees jeder Gemeinde an die Geschäftsleute bezw. an die Bevölkerung abgeben = B. Ludność cywilna zaopatrywana poprzez 4 cesarsko-królewskie magazyny zbożowe wydające żywność przedsiębiorcom lub ludności przez komitety żywnościowe w każdej gminie

K.u.K. Getreidemagazin Nr. II in Niwka verpflegt 6690 Personen = Cesarsko-Królewski Magazyn Zbożowy nr II w Niwce zaopatruje  6690 osób
Innenansicht des Getr. Mag.  Nr. II in Niwka = Wnętrze Mag. Zboż.  nr II w Niwce

K.u.K. Getreidemagazin Nr. I in Dombrowa verpflegt 49376 Personen =  Cesarsko-Królewski Magazyn Zbożowy nr I w Dąbrowie zaopatruje  49376 osób
Lagerräume des Getr. Mag. Nr. I in Dombrowa = Pomieszczenia magazynowe Mag. Zboż. nr I w Dąbrowie

K.u.K. Getreidemagazin Nr. IV in Żarki verpflegt 8663 Personen =  Cesarsko-Królewski Magazyn Zbożowy nr IV w Żarkach zaopatruje  8663 osoby
Ausgabestelle und Lagerräume des Getr. Mag. Nr. IV in Żarki = Punkt wydawania żywności i pomieszczenia magazynowe Mag. Zboż. nr  IV w Żarkach

K.u.K. Getreidemagazin Nr. III in Kromołów verpflegt 6340 Personen =  Cesarsko-Królewski Magazyn Zbożowy nr III w Kromołowie zaopatruje  6340 osób
Innenansicht des Getr. Mag. Nr. III in Kromołów = Wnętrze Mag. Zboż. nr III w Kromołowie

Verkaufstellen der Lebensmittelkomitees und der Geschäftsleute = Punkty sprzedaży komitetów żywnościowych i przedsiębiorców
welche durch die k.u.k. Getreidemagazine versorgt werden = które zaopatrywane są przez  cesarsko-królewskie magazyny zbożowe
J.C.Niczewski

Podziękowania dla Artura Burdasza za udostępnienie swojej kolekcji.

 

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kultura - Kina - ARS Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Artur Burdasz Transport i komunikacja - Kolej - Dworce - Dworzec kolei Iwangrodzko-Dąbrowskiej (nieistniejący) Dzielnice - Reden Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Spożywcze Flora

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij