HK Cutiron – wojskowy złom

Opis:

Fotografia przedstawia fragment terenu dawnego HK-Cutiron na Piekle.  Czy to reszki z czołgów czy transporterów? Obok widać wagony kolejowe – wywożono czy przywożono nimi złom?

Zdjęcie pobrane ze strony internetowej Cutiron.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kopalnie, huty, firmy - Zakłady przemysłowe - HK Cutiron Transport i komunikacja - Kolej - Infrastruktura kolejowa Dzielnice - Piekło - Jasna 54

Wyszukiwaniew naszej bazie

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4171elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij