XXI Kongres PPS – otwarcie Domu Ludowego w Dąbrowie

Opis:

Fotografia z 49 numeru czasopisma „Pobudka” z 11 listopada 1928 roku. Artykuł nosił tytuł „XXI Kongres P.P.S.”. Oryginalny podpis: Delegaci na Kongres przy otwarciu Domu Ludowego w Dąbrowie.

Budynek w tle to późniejsze kino „Wanda” i kino „Bajka” (ul. 3go Maja 14). Został wyburzony na przełomie maja i czerwca 2006 roku.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 14 Kultura - Kina - Bajka Archiwalia - Fotografie Bibliografia - Czasopisma i gazety - Pobudka Uroczystości i wydarzenia - Partyjne - XXI Kongres PPS

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6043elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij