Kalendarzyk 1917

Opis:

Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

„Towarzystwo Wzajemnego Kredytu
w Dąbrowie (ul. Króla Sobieskiego, 8).
Przyjmuje wkłady terminowe oraz ze zwrotem na każde żądanie. Zajmuje się wymianą walut (koron, marek i rubli), wydaje pożyczki krótkoterminowe oraz przyjmuje zlecenia, wchodzące w zakres bankowości (przekazy, inkaso i t. p.).

KSIĘGARNIa J. RINGMAN i S—ka
w Dąbrowie Górniczej Kr. Sobieskiego róg Sienkiewicza.”

Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Henryka Sienkiewicza - 1 Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 8 Kopalnie, huty, firmy - Sklepy - Apteka Grochowskiego Bibliografia - Foldery i broszury - Kalendarzyk 1917 Kopalnie, huty, firmy - Sklepy - Księgarnia J. Ringmana Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Muzeum Miejskie Sztygarka Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Towarzystwo Wzajemnego Kredytu

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5879elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij