Kalendarzyk 1917

Opis:

Kalendarzyk z 1917 roku wydany i wydrukowany w Dąbrowie, zawierający sporą ilość reklam firm i sklepów naszego miasta. Wydany został przez Komitet Opieki nad Dziećmi w Dąbrowie, zapewne jako forma „cegiełki” na działalność komitetu.

„Magistrat m. Dąbrowy 3 maja, 22.

ZARZĄD:

1)   Burmistrz E. Kosiński
2)  Zast. Burmistrza L. Martynkowski

Ławnicy:
3)    K. Srokowski
4)   J. Kozłowski
5)    R. Piwowar

Rada miejska w składzie 32 członków.


Instytucye dobroczynne i społeczne w Dąbrowie.

Obwodowy Komitet Ratunkowy ul. Sienkiewicza, 9 (Targowa)

Komitet Ratunkowy miejscowy ul. Stacyjna, 4

Towarzystwo „Dobroczynność” kop. „Flora” F. Gadomski (Felicjan Gadomski)

T-wo Pomocy dla biednych chrześcian kop. „Flora” F. Gadomski

Komitet Opieki nad biednymi ul. Sienkiewicza, 13

Komitet Opieki nad dziećmi ul. Sienkiewicza, 13

Kolo T-wa Polskiej Macierzy Szkolnej ul. 3 maja, 11 (gmach Resursy)

T wo Muzyczne ul. 3 maja, 11 (gmach Resursy) Kierownik T-wa K. Guzikowski.

T-wo Kolo Sportowe ul. 3 maja,11 (gmach Resursy)

Zespół zwolenników sceny Polskiej ul. 3 maja, 11

Stowarzyszenie robotników chrześciańskich, ul. Kościuszki,3 (Staropocztowa)

Sekcya VII górniczo – hutnicza T-wa popierania przemysłu i handlu ul. 3 maja, 11 (Resursa)

Związek Zawodowy Robotników przemysłu górniczego ul.Sienkiewicza, 8

Wolny Związek Zawodowy robot. przem. górniczo-hutniczego i Związek zawodowy robot, przemysł. metal. ul. Sienkiewicza, 10

Resursa Obywatelska ul.3 maja ll.

Stowarzyszenia spożywcze.

Sklep Stowarzyszenia spożywczego robotników chrześciańskich ul. Kr. Sobieskiego, 10.


Serdeczne podziękowania dla Muzeum Miejskiego Sztygarka za udostępnienie zbiorów.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 10 Dzielnice - Centrum - Henryka Sienkiewicza - 10 Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 11 Dzielnice - Centrum - Henryka Sienkiewicza - 13 Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 22 Dzielnice - Centrum - Kolejowa - 4 Dzielnice - Centrum - Henryka Sienkiewicza - 9 Osoby - Przemysł - Górnicy - Felicjan Gadomski Bibliografia - Foldery i broszury - Kalendarzyk 1917 Osoby - Kazimierz Srokowski Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Koło Towarzystwa Macierzy Szkolnej Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Komitet Opieki nad biednymi Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Komitet Opieki nad Dziećmi Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Komitet Ratunkowy miejscowy Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Muzeum Miejskie Sztygarka Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Obwodowy Komitet Ratunkowy Kultura - Domy Kultury - Resursa Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Sekcja VII górniczo hutnicza Towarzystwa popierania przemysłu i handlu Kopalnie, huty, firmy - Sklepy - Sklep Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Spożywców Robotników Chrześcijańskich Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Towarzystwo "Dobroczynność" kopalni "Flora" Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Towarzystwo Koło Sportowe Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Towarzystwo Muzyczne w Dąbrowie Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Towarzystwo pomocy dla biednych chrześcijan kopalni "Flora" Służby - Urząd Miasta Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Wolny Związek Zawodowy Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Stowarzyszenia - Zespół zwolenników sceny Polskiej Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Stowarzyszenia - Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Górniczego

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7320 - skany

167 - wpisy encyklopedyczne

394 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij