Gen. Zawadzki – oferta pracy

Opis:

Jedna ze stron folderu „K.S. Zagłębianka – Dąbrowa Górnicza”:

Kopalnia Węgla Kamiennego
GEN. ZAWADZKI
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Perla 10
Zatrudni mężczyzn do pracy pod ziemią w wieku 18-40 lat w następujących zawodach:

–    MŁODSZY GÓRNIK
–    GÓRNIK
–    CIEŚLA
–    PRACOWNIK NIEWYKWALIFIKOWANY DO PRZYUCZENIA DO ZAWODU

KOPALNIA POSIADA: nowy hotel robotniczy, nową stołówkę zakładową.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE:
DZIAŁ ZATRUDNIENIA KWK „GEN. ZAWADZKI” Będzin, ul. Marchlewskiego (codziennie)

Podziękowania dla p. Dawida Zegana za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Fotografie Bibliografia - Foldery i broszury - K.S. Zagłębianka - Dąbrowa Górnicza

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5126elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij