Sekcja Górniczo-Hutnicza

Opis:

Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 2 z 6 stycznia 1901 roku o posiedzeniu Sekcji Górniczo-Hutniczej.

„Dnia 12 stycznia r. b. odbyło się wieczorem w lokalu Resursy w Dąbrowie posiedzenie Sekji VII-ej Górniczo-hutniczej Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Popierania przemysłu i handlu, na którem p. Zygmunt Bielski mówił o nafcie w Galicji; nafta znaną była w Galicji jeszcze w wieku 17-ym, lecz początkowo używana była przez włościan, jako smar. Dopiero od lat 20 wydobywanie nafty może nosić nazwę przemysłu. Pierwszym, który zwrócił uwagę na naftę w Galicji, był znany podróżnik Sygurd Wiśniowski; założycielem jednak przemysłu naftowego w Galicji można uważać Stanisława Szczapanowskiego, który w r. 1882 przybył z Anglji do Galicji i z wielkim powodzeniem rozpoczął poszukiwania nafty. Pomimo walki konkurencyjnej z naftą kaukazką, Szczepanowski zdołał postawne przemysł naftowy Galicji na wysokim stopniu rozwoju. P. Bielski opowiedział szczegółowo i charakterystykę działalności Szczcpanowiskiego i Odrzywolskiego, ich zasługi dla przemysłu oraz wyjaśnił przyczyny, które spowodowały znany krach, jaki dotknął Szczepanowskiego.
W dalszym ciągu posiedzenia przewodniczący Sekcji p. Stanisław Kontkiewicz odczytał list zarządu kasy przezorności i wzajemnej pomocy dla osób, pracujących na polu technicznem w Warszawie, z propozycją zapisywania się do grona członków rzeczonej kasy. W końcu uskuteczniono wybory na rok 1901-y członków komitetu redakcyjnego
działu Górnictwo-hutnictwo w Przeglądzie Technicznym; obrani zostali p. p.: Wiktor Adamiecki, Andrzej Albrecht, Zygmunt Bielski, Felicjan Gadomski, Mieczysław Grabiński, Stanisław Kobyłecki, Stanisław Kontkiewicz, Michał Lempieki, Kazimierz Srokowski, Stefan Stankiewicz, Stanisław Strzcszewski, Kazimierz Tatko, Jozef Wcitko, Antoni Wilczyński, Wacław Weszczyński.”

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 11 Osoby - Przemysł - Górnicy - Felicjan Gadomski Osoby - Kazimierz Srokowski Bibliografia - Czasopisma i gazety - Przemysłowo-Handlowy Kurjer Sosnowiecki Kultura - Domy Kultury - Resursa Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Sekcja VII górniczo hutnicza Towarzystwa popierania przemysłu i handlu Osoby - Stanisław Kontkiewicz

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7320 - skany

167 - wpisy encyklopedyczne

394 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij