Resursa – zabawy

Opis:

Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 2 z 6 stycznia 1901 roku roku o zabawach w Resursie.

„Resursa w Dąbrowie. Dowiadujemy się, że zarząd Resursy w Dąbrowic, na jednem z ostatnich posiedzeń, powziął decyzję w sprawie zabaw w bieżącym karnawale. Postanowiono mianowicie urządzić dwie zabawy tańcujące, z których pierwsza odbędzie się w dniu 26-ym stycznia, a druga w dniu 16-ym lutego b. r. .Mężczyźni płacą za wejście Rb. 2, panie Rb 1.
Goście (mężczyźni) podlegają nadto zwykłemu regulaminowi t. j. winni być wprowadzeni przez członka resursy oraz płacą po 50 kop. za wejście do lokalu Resursy. Na zasadzie decyzji ogólnego zebrania z dnia 11-go Marca 1900 r. rok rachunkowy zamknięto w dniu 31 grudnia 1900 r. (dawniej rok rachunkowy zamykano zwykle w Marcu ), obecnie zarząd zajęty jest przygotowaniem bilansu za rok ubiegły, oraz etatu na bieżący. Ogólne zebranie członków, na ktoreni odbędą się wybory do zarządu, naznaczono na dzień 10 lutego b. r. o godzinie 3 po południu. Dodajemy, że również na zasadzie postanowienia, powziętego na temże ogolnem zebraniu, sposób dokonywania wyborów do zarządu ma być odtąd zmieniony, a. mianowicie: zarząd Resursy rozeszle, w tych dniach, do wszystkich członków kartki wyborcze, które po wypełnieniu dwunastoma nazwiskami kandydatów na członków zarządu, oraz 5-ma do komisji rewizyjnej winny być zwrócone przed dniem 3-go lutego b. r.; zarząd Resursy po obliczeniu nadesłanych głosu w wybierze 24-ch kandydatów do zarządu oraz 6-ciu do komisji rewizyjnej. Z pośród tych kandydatów ogólne zebranie dokona ostatecznych wyborów na 12 członków zarządu i 3-ch do kom. rewizyjnej. Ta nowo forma wyborów ma na celu zapobiedz rozstrzeliwaniu się głosów.”

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 11 Bibliografia - Czasopisma i gazety - Przemysłowo-Handlowy Kurjer Sosnowiecki Kultura - Domy Kultury - Resursa Uroczystości i wydarzenia - Zabawy

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5879elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij