Sekcja Górniczo-Hutnicza

Opis:

Fragment z Przemysłowo-Handlowego Kurjera Sosnowieckiego z numeru 1 z 30 grudnia 1900 roku o posiedzeniu Sekcji Górniczo-Hutniczej.

„Dziś, t. j. dn. 12 stycznia, u godzinie 8 wieczorem, w lokalu resursy odbędzie się posiedzenie członków Sekcji VII-ej Górniczo-Hutniczej Oddziału Warszawskiego Towarzystwu popierania rosyjskiego przemysłu i handlu. Porządek dzienny posiedzenia:
1) Kilka słów o przemyśle naftowym w Schodnicy, oraz wzmiankę o działalności ś. p. St. Szczepanowskiego i K. Odrzywolskiego wypowie p. Zygmunt Bielski.
2)Wybory członków Komitetu redakcyjnego działu „Górnictwo-Hutnictwo“ w „Przeglądzie Technicznym”.
3)Wnioski członków
4) Dyskusja nad pytaniami ze skrzynki zapytań.
Sprawozdanie z tego posiedzenia zamieścimy w numerze następnym.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 11 Bibliografia - Czasopisma i gazety - Przemysłowo-Handlowy Kurjer Sosnowiecki Kultura - Domy Kultury - Resursa Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Sekcja VII górniczo hutnicza Towarzystwa popierania przemysłu i handlu

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5879elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij