Przedwyborcze wyczyny sanacji w Zagłębiu

Opis:

Artykuł z czasopisma „Polonia” z 14 listopada 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Przedwyborcze wyczyny sanacji w Zagłębia

Zmuszanie da wycofywania podpisów

18 bm. w miastach Zagłębia, Sosnowcu, Będzinie, Dąbrowie i Zawierciu odbędę się uzupełniające wybory do rad miejskich. Gdyby wybory odbyły się w normalnych warunkach, wynik ich byłby dla sanacji bardzo niekorzystny, mimo tego jednak sanacja obawia się straty kilku mandatów, i dlatego też stosuje jej tylko właściwe metody, byle podkreślić swój sukces. O działalności „sanacji moralnej” świadczę następujące fakty:

W Dąbrowie jeden z wyższych urzędników kop. „Reden wezwał robotników, by wycofali swe podpisy z listy KI. Zw. Zaw. i P. P. S., gdyż w przeciwnym razie stracę pracę.

Pod listę P. P. S. złożyło również podpisy trzech robotników kop. „Flora”. Do wymienionych zgłosiło się dwóch znanych osobników, którzy imieniem jednego z inżynierów oświadczyli, że gdy wycofają swe podpisy, otrzymają lepszą pracę i podwyżkę płac.

Ciż sami osobnicy zwrócili się do bezrobotnego Z., z propozycją wycofania podpisu z listy opozycyjnej, za co otrzyma pracę i nagrodę pieniężną.

Jak się dowiadujemy, w związku z tem pełnomocnicy listy P. P. S. kierują skargę do władz prokuratorskich. W Dąbrowie ogromne zdziwienie wywołał fakt złożenia swych mandatów członków Komisyj Wyborczych, przez trzech
miejscowych nauczycieli, ludzi uczciwych i ogólnie b. szanowanych. Powodem wycofania się było zarządzenie władz szkolnych, chociaż
trzeba zaznaczyć, że w pierwszych wyborach do rady, przed kilku zaledwie miesiącami, władzom szkolnym nie przeszkadzał fakt współpracy w Komisjach Wyborczych, wymienionych nauczycieli.

Powodu zarządzenia, nie trudno się domyślić.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Bibliografia - Czasopisma i gazety - Polonia Bibliografia - Zasoby internetowe - Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6752 - skany

153 - wpisy encyklopedyczne

2 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij