Jak się likwiduje małe kopalnie

Opis:

Artykuł z czasopisma „Polonia” z 16 września 1934 roku. Ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Jak się likwiduje małe kopalnie w Zagłębiu Dąbrowskiem


Swego czasu donosiliśmy, że przedstawiciele Konwencji Węglowej, wskazując na rzekomo katastrofalną sytuację niektórych kopalń, domagali się od rządu zarządzenia o przymusowej likwidacji wszystkich małych kopalń. W zamiam za to obiecywali wstrzymanie urlopów turnusowych, oraz zatrudnienie załogi przez pełny tydzień. Ze względu na wrzenie wśród robotników czynniki rządowe odrzuciły ofertę wielkiego kapitału, która była sprytnie przemyślanym planem powiększenia i tak nic małych dochodów baronów węglowych.

Przez likwidację małych kopalń, które w samem Zagłębiu Dąbrowskiem jeszcze dziś zatrudniają około 4 tys. ludzi, konwencja pozbyłaby się niewygodnych konkurentów co nie pozostałoby bez wpływu na ceny węgla. A kopalnie nie powiększając zupełnie załóg, zdolne byłyby pokryć zwiększone zapotrzebowanie wyzyskując tylko w pełni swe najnowsze urządzenia. Oczywiście,  ta korzyść byłaby tylko po stronic wielkich przemysłowców, bo 4 tys. ludzi pozbawionych pracy w małych kopalniach, powiększyłaby kadry bezrobotnych.

Plan ten. którego nie udało się wielkiemu przemysłowi zrealizować w drodze legalnej, przeprowadzany jest jednak konsekwentnie w inny sposób. Od pewnego czasu jesteśmy świadkami stopniowej likwidacji małych kopalń na terenie Zagłębia Dąbr. Zlikwidowano kilka kopalń w Dąbrowie, znajdujących się na terenach kop. „Flora”, rzekomo wskutek wyczerpania się pokładów węgla likwidowana jest kop. „Karol” w Zagórzu. Toczą się cicho narady o zamknięciu dalszych kilku małych kopalń.

Przy tem wszystkiem występuje charakterystyczne zjawisko handlu rządowemi przydziałami węglowemi. Właściciel, który likwiduje kopalnię, prócz urządzenia — zwykle małowartościowego — sprzedaje również kontyngent nieistniejącej kopalni. W ten sposób sprzedano kop. „Stanisław” w Dąbrowie, wraz z kontyngentem, za sumę około 400 tys. zł. Na transakcji tej zarobili nabywca i sprzedawca.
200 ludzi natomiast zatrudnionych na „Stanisławie” zostało wyrzuconych na bruk. Uważamy, że ta forma handlu koliduje z obowiązującemi przepisami prawnemi, to też winna zwrócić uwagę władz.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Bibliografia - Czasopisma i gazety - Polonia Bibliografia - Zasoby internetowe - Śląska Biblioteka Cyfrowa Kopalnie, huty, firmy - Kopalnie - Stanisław

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6747 - skany

153 - wpisy encyklopedyczne

2 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij