Redukcje w cegielni Bilewiczów

Opis:

Notka prasowa z „Polonii” z 1934 roku
Fragment o Dąbrowie:
„Cegielnia braci Bilewicz w Dąbrowie zredukowała 65 ludzi z braku zamówień. Cegielnia ma otrzymać dostawę cegły do budowy domków, prowadzonej przez Fundusz Pracy. Gdyby to nastąpiło, ludzie ci zostaliby przy pracy.”

I całość:
„Na froncie pracy w Zagłębiu – źle
Dalsze redukcje robotników
Magistrat olkuski wymówił z dniem 28 bm. pracę około 100 rzemieślnikom I robotnikom (wszystkim) przy robotach miejskich, w najbliższym zaś czasie spodziewane jest zwolnienie robotników na innych odcinkach.
Ostatnie ‘dni przyniosły w Zagłębiu dalsze redukcje robotników, którzy powiększyli armję bezrobotnych. Kamieniołomy 1 cementownia Solvay w Grodźcu zredukowały 102 ludzi, kop. „Czeladź” posłała na 3 mieś. urlop turnusowy 65 robotników, fabryka chemiczna Gzichów zamknęła zupełnie hutę szklany, zwalniając 36 ludzi, firma Weinzieher w Będzinie 23, huta Katarzyna zwolniła 53, lecz jednocześnie przyjęła 57, cegielnia braci Bilewicz w Dąbrowie zredukowała 65 ludzi z braku zamówień. Cegielnia ma otrzymać dostawę cegły do budowy domków, prowadzonej przez Fundusz Pracy. Gdyby to nastąpiło, ludzie ci zostaliby przy pracy.
Na ogólną ilość około 3 tys. rodzin bezrobotnych w pow. Olkuskim, zatrudnionych jest obecnie przy różnego rodzaju robotach inwestycyjnych zaledwie około 840 robotników płatnych przy pomocy funduszu pracy. W tej liczbie około 240 osób pracuje przy budowie kolei Bukowno — Szczakowa.
Ilość zatrudnionych bezrobotnych jest znikoma, jeśli się weźmie pod uwagę, ze nowi bezrobotni stałe przybywają z sąsiednich powiatów, pozbawieni tam pracy.
Ponieważ fundusze na zatrudnienie bezrobotnych stałe się kurczą, należy się liczyć z tym, iż stopniowo rozpocznie się przerywanie prac i zwalnianie zatrudnionych dotychczas robotników.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kopalnie, huty, firmy - Cegielnie - Cegielnia Braci Bilewicz Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Krzysztof Kulik Bibliografia - Czasopisma i gazety - Polonia Życie Codzienne - Redukcje pracowników

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6149elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij