Pamięci śp. Edwarda Miętki

Opis:

Nota z Ilustrowanego Kuryera Codziennego nr 301 z  30.10.1934 roku  poświęcona jest Edwardowi Miętce:

Pamięci śp. Edwarda Miętki
Z Dąbrowy Górniczej donosi (Sp): Staraniem Stow. byłych więźniów politycznych odbyła się w Dąbrowie w niedzielę na starym cmentarzu uroczystość odsłonięcia płyty na pomniku b. bojowca śp. Edwarda Miętki. Śp. Miętka należał do szeregu organizacyj bojowych PPS. W maju 1906 r. w czasie otwarcia carskiej Dumy w Petersburgu PPS na znak protestu postanowiła dokonać szeregu zamachów terrorystycznych, a m.in. i zamachu na koszary kozaków orenburskich w Dąbrowie. Zamach ten polecono wykonać pierwszej piątce bojowej w Dąbrowie. Do piątki tej należeli śp. Miętka, który na ochotnika zgłosił się do wykonania zamachu. Dnia 10 maja 1906 r. Miętka udał się na miejsce i w czasie gdy w koszarach znajdowali się prawie wszyscy kozacy rzucił bombę. Niestety wrzucony pocisk nie eksplodował i bojowiec w czasie odwrotu został postrzelony, poczem dobity szablami i kolbami. Zmasakrowane ciało przywiązano do konia i zawleczono na cmentarz. W pogrzebie pozwolono wciąć udział jedynie rodzicom i rodzeństwu.

Staraniem byłych więźniów politycznych odbyło się w niedzielę poświęcenie płyty na grobie bohatera. O godz. 10 rano w sali kina „Bajka” w Dąbrowie zebrały się organizacje i instytucje ze sztandarami oraz licznie zebrana publiczność. Pochód przemaszerował na stary cmentarz, gdzie spoczęły zwłoki śp. Miętki. Na wstępie przemówienie wygłosił prezes Stowarzyszenia b. więźniów politycznych p. Ufel, podnosząc zasługi śp. Miętki,  a następnie zabrał głos poseł PPS Arciszewki, który dokonał jednocześnie odsłonięcie płyty. W imieniu zarządu m. Dąbrowy przemówił inż. Wierzbicki poczem wygłosili  gorące przemówienia prof. Kantor-Mirski przedstawiciel Zw. Legjonistów, dalej p. Czupiał delegat okręgu PPS, p. Sieradzki imieniem klasowych związków górniczych p. Kępa przedstawiciel partji PPS w Grodźcu i członek stowarzyszenia b. więźniów politycznych p. Piszczyk. Na zakończenie orkiestra odegrała marsza żałobny Szopena, a równocześnie nad grobem bojownika pokłonił się las sztandarów.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kultura - Kina - Bajka Osoby - Edward Miętka Religia - Cmentarze - Cmentarz św. Barbary - Grób Edwarda Miętki Bibliografia - Czasopisma i gazety - Ilustrowany Kuryer Codzienny Obiekty wojskowe - Koszary - Koszary w Ognisku Osoby - Marian Kantor-Mirski Kultura - Domy Kultury - Ognisko Dzielnice - Centrum - Paryska - Ognisko Uroczystości i wydarzenia - Katastrofy, pożary, wypadki - Zamach na koszary kozackie

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6822 - skany

155 - wpisy encyklopedyczne

335 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij