Głos Ziemowida nr 2/1925

Opis:

Drugi numer „Głosu Ziemowida” z 1925 roku.

„Zdjęcie pieczęci.

Dnia 3 grudnia o godzinie 2-ej po południu zjawił się starszy
przodownik Policji P. p. S. w towarzystwie posterunkowego i okazał
się poleceniem Sądu Pokoju w Dąbrowie Górniczej, nakazującem zdję-
cie pieczęci z kaplicy Kościoła Narodowego.

Motywów tego rozporządzenia nie znamy, nie znaliśmy też istot-
nych motywów pieczętowania przez p. Kapuścika. Zarządzenie to wi-
tamy z radością o tyle, że nie potrzebujemy dalej szturmować sumie-
nia polskiego z powodu pogwałcenia naszego sumienia przez organa
państwowe, w każdym razie zwracamy uwagę czynnikom miarodajnym
i władzom odpowiednim na nietakt p. komisarza Kapuścika, który
bez wiedzy starostwa, bez zarządzenia prokuratora, bez wyroku sądo-
wego na skutek własnego uznania prowokuje najmniej 5000 ludzi, pie-
czętując kaplicę. Nie dziwilibyśmy się, gdyby tak p. Kapuścik pod
wpływem ks. Mazurkiewicza opieczętował kina, demoralizujące mło-
dzież, domy publiczne, szynki tajemne, domy gry, ale kościół pieczę-
tować? I to w dwudziestym wieku w państwie bądź co bądź kon-
stytucyjnem, gwarantującem wolność wyznania swoim obywatelom!
1 to w czasach strasznej nędzy, gdzie ludzie jak cienie od głodu cho-
dzą po ulicach i jedyną nadzieję czerpią ze słuchania słowa Bożego!?
Odmawiać ludziom nawet pociechy religijnej 1? I czynić to w Polsce
odnośnie do Kościoła, którego celem jest budzić wiarę w Moc Własną
narodu i w Polskę!?

Na to trzeba być skończonym nieukiem albo… albo… Kapuścikiem.

 

Materiał ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Bibliografia - Czasopisma i gazety - Głos Ziemowida Bibliografia - Zasoby internetowe - Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6356elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij