Głos Ziemowida nr 1/1925 – zagadka

Opis:

Pierwszy numer „Głosu Ziemowida” z 1925 roku.

 

 

„Próbny balon.

W ostatnim tygodniu obiegła całe Zagłębie Dąbrowskie i okolice
wieść, że ks. Huszno zamordowany, a sosnowiecka mąciwoda .Iskra”,
zwana zgodnie ze swym zwyczajem, stworzenie tej plotki podsuwa zno-
wóż ks. Husznie, czy jego zwolennikom, dzwoniąc na alarm: .Sekciarz
Huszno znowu coś knuje*. Tego rodzaju posądzenie o samouśmierceniu
w plotce mogą posądzać ks. Husznę tylko ludzie, którzy rzadko są trzeźwi.

Naszem zdaniem to plotkę tę wymyślili ci. którzyby radzi ks. Husznę usunąć ze świata, nie mogąc go strawić. Plotkę tę uważamy jako
próbny balon naszej kołtunerji klerykalno-paskarskiej, aby się dowiedzieć,
jak ludność Zagłębia taką wiadomość przyjmie. W społeczeństwie, któ-
re wydało takich bohaterów jak Niewiadomski — wszystko jest możliwe.

Zagadka do rozwiązania.

Dlaczego p. komisarz Kapuścik zapieczętował kaplicę Kościoła Na-
rodowego na Dziewiątym pod Dąbrową Górniczą?

Szczęśliwe rozwiązanie wynagradza się całorocznym kompletem
.Głosu Ziemowida na rok 1926.

Rozwiązanie najtrafniejsze — podamy w następnym numerze.”

Materiał ze Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Bibliografia - Czasopisma i gazety - Głos Ziemowida Bibliografia - Zasoby internetowe - Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6356elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij