Głos Ziemowida nr 13 – rocznica

Opis:

Fragment „Głosu Ziemowida” nr 13

 

13-sty czerwca.

W sobotę, dnia 13 czerwca 1925 r. obchodzić będziemy potrójną
rocznicę.

1-    o. W dniu tym przypada 10-cio lecie święceń kapłańskich ks. A Huszny.

2-   o. 2-letnia rocznica przybycia ks. H. na „Dziewiąty i rozpoczęcia działalności za Kościołem Narodowym.

3-   o. Rocznica ogłoszenia Konstytucji, głównych zasad i tez dogmatycznych P. K. K. N.

Dzień przeto 13 czerwca będziemy świętować uroczyście, bo jest on dniem poczęcia nowego sługi Bożego i nowej idei, co też dziwnie harmonizuje z uroczystością odpustową św. Antoniego w parafji Gołonóg,mistycznej żonie ks. Huszny. W tym bowiem dniu ks. Huszno z rąk biskupa starego Kościoła przyjął święcenia dla parafji Gołonóg (tytuł Kościoła).

W tym też dniu przybył na „Dziewiąty – na skutek wezwania
pp. Legomskich do chorej córeczki, aby ją z febry uleczył, gdzie też miał już na stałe pozostać. Dotychczas bowiem mieszkał u p. Wacława Parki na Redenie przy ul. Sławkowskiej 7, w domu p. Adamczyka, ojca kleryka, które to miejsce nie było zbyt odpowiednie na tego rodzaju akcję, ze względu na wrogie stanowisko właściciela domu.

Dom pp. Lcgomskich przejdzie do historji i legendy, jako pierwsza świątynia Polska na polskiej ziemi, albowiem w nim zaczęły się powtarzać stare dzieje wyzwolili i odkupienia z tego świata, który był przed naszym światem, zaczęły się wypełniać proroctwa.

Bo jako w starym święcie dom cieśli z Nazaret służył za pierwszą
świątynię nowego chrześcijaństwa, nowej choć odwiecznej prawdy, tak i teraz dom cieśli z Flory, co się wykłada Nazar po hebrajsku „rosnące zboże po polsku, stał się pierwszą świątynią Prawdy Polskiej.

Jako tam stajnia dała przytułek narodzinom Boga Prawdy, tak i tu stajnia byłej kopalni Jan, z której przerobiono dom pp Legomskich tę rolę spełniła. Jako w starym święcie Rama rok spędził na rozmyślaniu i przygotowywaniu nowego Kościoła pod dębem, tak i teraz nowy Rama, nowy wtajemniczony miał rok czasu spędzić pod Dąbrową, której herbem jest dąb na rozmyślaniu i przygotowaniu nowego programu Kościoła polsko-powszechnego.

I oto słowo ciałem się stało dnia 13 czerwca 1924 r starego stylu.
Niezdrowa agitacja Hodurowów do spółki z ks. Bożkiem z Katowic. usiłującego podporządkować niemieckiemu Kościołowi nasz Kościół,
skłoniły ks. Husznę do ogłoszenia w tym dniu Konstytucji, zasad głównych i tez P. K. K Narodowego. Okoliczności te skłaniają nas do tego byśmy ten dzień obchodzili uroczyście.

Archiwalia pochodzi ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Dziewiąty i Trzydziesty Bibliografia - Czasopisma i gazety - Głos Ziemowida Bibliografia - Zasoby internetowe - Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6356elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij