Głos Ziemowida nr 12 – kronika

Opis:

Fragment „Głosu Ziemowida” nr 12

 

Kronika parafialna.

Rekolekcje. Dnia 2, 3, 4, kwietnia w kaplicy P. K. K. N. były odprawione rekolekcje pod kierownictwem ks. A. Huszny. W rekolekcjach tych wzięło udział 340 osób.

Spowiedź ogólna dla dorosłych odbyła się dnia 4 i 5 kwietnia.
Prócz tego około 200 osób przystąpiło do spowiedzi i tajemnicy
Stołu Pańskiego w Wielki Czwartek i w Poniedziałek świąteczny.

Uroczystości Wielkotygodniowe odbyły się jak zwykle, aczkolwiek bardzo skromnie.

Rezurekcja. W uroczystości otwarcia grobu wzięło udział
około 1500 osób. Po odśpiewaniu antyfony „Chwała Tobie Trójco”
i „Kiedy Król Chwały” ruszyła procesja wyprzedzona symbolicznym krzyżem, na którym widniał baranek apokaliptyczny zwycięzca
pieczęci, z czerwoną chorągiewką.

Za krzyżem szła orkiestra smyczkowa p. Bochenka, a dalej ministranci, ksiądz z poświęconymi darami I lud. Przy śpiewie staropolskiej pieśni „Przez Twoje święte zmartwychpowstanie” kroczył lud poważnie, a muzyka powtarzała zwrotki pleśni.

Po trzykrotnem obejściu kościoła procesja wróciła do kościółka.
Zaczęła się jutrznia po polsku.Lud nasz nigdy nie miał sposobności słyszeć jutrzni po polsku, nie rozumiał co to jest, to też nic dziwnego, te się wielu łzy do oczu cisnęły, słysząc piękne antyfony, psalmy, wezwania w polskim
języku.

Wrażenie po jutrzni było tak silne, że kazanie już było zbyteczne, a nawet mogłoby zepsuć ten poważny nastrój.

Odśpiewaniem pleśni wielkanocnej zakończono obrzęd rezurekcyjny.

Suma. Od godziny 10 rano snuty się ku „Dziewiątemu” istne kompanje ludu ze wszystkich stron. Znawcy obliczają liczbę uczestników na 3500 — 4000 ludzi. Istne Kalwarja albo Jasna Góra na „Dziewiątym”. Rozumie się, że trzy czwarte tego zgromadzenia zmuszone było pozostać pora ścianami skromnej świątyni, słyszeć jednak całe nabożeństwo, bo okna, drzwi pootwierano, a ściany cienkie głosu nie tamują bardzo.
Wobec wielkiego natłoku i gorąca kazanie ks. Huszno wygłosił na starem miejscu, no dziedzińcu zagrody p. Tomasza Legomskiego.
Liczba uczestników byłe wprost rekordowa, w porównaniu do
lat poprzednich.
Wyobrażamy sobie jak boleśnem echem odbiły się te uroczystości wielkanocne w duszach tych ludzi złej woli, którzy sprawę Kościoła Polskiego uważali już za przesądzoną, opierając się na fałszywych relacjach „Iskry”, Spełniają się w nich te słowa psalmem
„Zły na to patrząc boleje,
Zgrzyta z zazdrości, sinieje”.

Wydawca i redaktor odpowiedzialny: TOMASZ LEGOMSKI.

 

Archiwalia pochodzi ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Bibliografia - Czasopisma i gazety - Głos Ziemowida Bibliografia - Zasoby internetowe - Śląska Biblioteka Cyfrowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6356elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij