Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej

Opis:

Zaproszenie na poświęcenie sztandaru:

Dąbrowa d. 2-IX.1924.

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej
w Dąbrowie Górniczej
No. dz. 36

Wielmożny Pan
L. Stankiewicz
Profesor
w Dąbrowie G

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej  w Dąbrowie Górniczej w dniach 7 i 8 września r. b. urządza
Zjazd Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej i uroczyste odsłonięcie i poświęcenie sztandaru.
W dniu 7-ym września r. b. o godz. 9-ej rano odbędzie się w kościele parafjalnym Msza święta – z odsłonięciem i poświęceniem sztandaru. Po powrocie na sali nastąpi powitanie gości, przemowa i wbijanie gwoździ przez WW.PP zgóry zaproszonych.

Wobec powyższego w załączeniu przy niniejszym przesyłamy W. Panu jeden gwóźdź z uprzejma prośbą o łaskawe wzięcie udziału w uroczystości poświecenia sztandaru i zaszczycenie swą obecnością oraz wbicie załączonego gwoździa w drażek nowo poświeconego sztandaru.

W nadziei, że W. Pan pochyli się do naszej prośby kreślimy się.
Z poważaniem
Sekretarz / Patron / Prezen

Leon Stankiewicz był nauczycielem WF w dąbrowskich szkołach średnich, do 1939 roku. Na odwrocie odręczna notatka: „Uroczystość odbędzie się w sali Kometa”.

Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie zbiorów.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Muzeum Miejskie Sztygarka Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Stowarzyszenia - Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Archiwalia - Zaproszenia

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6373elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij