TZN – zaświadczenie

Opis:

Zaświadczenie wystawione w Technicznych Zakładach Naukowych do zakładu pracy. Podpis i pieczęć dyrektora szkoły należały do p. Adama Jarosza.

Podziękowania dla Jacka TZN za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Jacek TZN Archiwalia - Stemple i pieczątki Edukacja - Szkoły - Średnie i zawodowe - Techniczne Zakłady Naukowe Archiwalia - Dokumenty - Zaświadczenia

Wyszukiwaniew naszej bazie

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4175elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij