Przegląd Górniczo-Hutniczy

Opis:

Pierwsze strony pierwszego wydania Przeglądu Górniczo-Hutniczego, którego redacja mieściła się w dąbrowskiej Resursie. Wydawcą był St. Swięcki. Warto zwrócić uwagę na pieczęć:

Dyrekcya szkoły górniczej
Dąbrowa (Śląsk austr.)

Z pierwszej strony:

Czasopismo poświęcone sprawom przemysłu górniczego i hutniczego, wychodzi 1-go i 15-go każdego miesiąca.
Wydawca Stanisław Ciechanowski.  Redaktor Mieczysław Grabiński.

KOMITET REDAKCYJNY:

Andrzej Albrecht, Felicyan Gadomski, Stanisław Gadomski, Andrzej Garbiński, Bronisław Jasiński, Kazimierz Kasiński, Wacław Kaznowski, Stanisław Kobyłecki, Hieronim Kondratowicz, Stanisław Kontkiewicz, Michał Łempicki, Kazimierz Srokowski, Stefan Stankiewicz, Kazimierz Talko, Antoni Wilczyński, Wacław Woszczyński.

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH.

Podziękowania dla p. Andrzeja Kontkiewicza za udostępnienie artykułu.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - 3 Maja - 11 Osoby - Kazimierz Srokowski Bibliografia - Czasopisma i gazety - Przegląd Górniczo-Hutniczy Kultura - Domy Kultury - Resursa Archiwalia - Stemple i pieczątki

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6043elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij