Ocenzurowana koperta

Opis:

Koperta listu poleconego, zaadresowanego z Dąbrowy Górniczej do Warszawy. Warto zwrócić uwagę na dwie pieczęcie:

URZĄD CENZURY
oraz
OCENZUROWANO

List został wysłany najprawdopodobniej w 1982 roku.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Koperty Nieskategoryzowane Uroczystości i wydarzenia - Strajki - Stan wojenny - Huta Katowice Archiwalia - Stemple i pieczątki Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Sylwester Dominik

Wyszukiwaniew naszej bazie

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4175elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij