Widok ogólny Dąbrowy

Opis:

Na rycinie można zauważyć Wzgórze Gołonoskie z kościołem franciszkanów oraz pierwszy kościół w Dąbrowie pw. Św. Aleksandra (budowany w latach 1875-77).

Fragment opisu: „Poetyczną nazwę Dąbrowy nosi znana w całej Europie osada fabryczna i górnicza, w dolinie rzeki Przemszy leżąca. To nasz skarbiec, z którego codziennie armia robotników wydobywa węgiel i rozsyła po całym kraju, by wprawiał w ruch setki maszyn, pędził po szynach ładowane pociągi, oświecał i ogrzewał mieszkania ludzkie, bo wielka moc i wielkie bogactwa ukryte są w tych niepozornych, bezkształtnych bryłach, słusznie przez poetów czarnymi dyamentami zwanych. „

Rycina z wydania „Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju z ponad 200 rysunkami w tekście i 2 mapami”. Warszawa. Nakład Gebethnera i Wolffa. Kraków. G. Gebethner i S-ka. 1901, s. 55. Druk P. Laskauera i W. Babickiego w Warszawie. Autorki opracowania: Jadwiga Chrząszczewska i Jadwiga Warnkówna.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Gołonóg - Kościelna - 20 Wypoczynek i zieleń - Wzgórza, wzniesienia - Górka Gołonoska Religia - Kościoły rzymskokatolickie - Kościół św. Aleksandra Religia - Kościoły rzymskokatolickie - Kościół św. Antoniego z Padwy Archiwalia - Ryciny Widoki i panoramy miasta Bibliografia - Książki i albumy - Z biegiem Wisły. Obrazki o kraju.

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7493 - skany

171 - wpisy encyklopedyczne

396 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij