Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych Huta Bankowa

Opis:

Reklama z „Księgi pamiątkowej Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego”:

 

Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych Huta Bankowa

Zakłady w Dąbrowie Górniczej

Siedziba Zarządu: Paryż, 91 ul. St. Lazare

 

Kapitał przeznaczony na działalność w Polsce 15.000.000 zł.

Administrator odpowiedzialny w Polsce – Andrzej Garbiński, Warszawa, Foksal 11

 

Przedmiot przedsiębiorstwa: 1) Kopalnie rudy żelaznej w Poraju, koło Częstochowy 2) Huta żelazna: Wielkie piece, stalownie, walcownie żelaza i blachy. Odlewnia żelaza i stali. Młotownia. Akcesorja kolejowe. Bandażownia. Napęd: 11 maszyn parowych – 8,550 HP., 514 silników elektrycznych – 12.020 HP. Przedsiębiorstwa pokrewne, związane ekonomicznie z Hutą Bankową: Gwarectwo „Hrabia Renard” w Sosnowcu, Franko-Polskie Towarzystwo Górnicze w Dąbrowie Górniczej, Francustkie Towarzystwo Akcyjne dla Przemysłu Metalurgicznego w Polsce, Radomsko.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 24 Kopalnie, huty, firmy - Huty - Huta Bankowa Bibliografia - Księgi pamiątkowe - Księga pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego Archiwalia - Reklamy

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7450 - skany

171 - wpisy encyklopedyczne

395 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij