Część projektu regulacji rzeki Pogoria

Opis:

Część mapy przebudowy rzeki Pogoria. Po rozwinięciu jej łączna długość wynosi ok. 2,5m. Projekt wykonał inż. J. Patuszyński. Można odczytać kilka nazw i właścicieli działek: Towarzystwo Huta Bankowa, Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych…, Chaim-Moszek i Rywka małż. Fajfkopf, Lejzor-Kałma i Chaja małż. Faktor, Moszek i Judessa małż. Jonisz. 

Podziękowania dla p. Janusza Oleja za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Janusz Olej Archiwalia - Plany Wypoczynek i zieleń - Rzeki - Pogoria

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij