Plan regulacji rzeki Pogoria

Opis:

Pierwsza strona teczki, w której jest plan przebudowy rzeki Pogoria. Po rozwinięciu jego długość wynosi ok. 2,5m.

Zarząd Miejski m. Dąbrowy Górniczej
PROJEKT REGULACJI RZEKI POGORII
Od km 0,000 do km. 2,071
Plan sytuacyjny
częście rzeki POGORII
na terenie miest BĘDZINA i DĄBROWY GÓRN. położonej
Podziałka 1:1000

Pomiaru na gruncie dokonał i plan niniejszy według południka Suchej Góry w r. 1937 sporządził Mysłek, mierniczy miejski.

Podziękowania dla p. Janusza Oleja za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Plany Wypoczynek i zieleń - Rzeki - Pogoria

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5953elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij