Plan regulacji Czarnej Przemszy

Opis:

Jeden z planów umieszczonych w teczce „Plan przebudowy rzeki Pogoria„.

Zał. 8
Zarząd Miejski
m. Dąbrowy Górniczej
PROJEKT REGULACJI RZEKI POGORII
Od km 0,000 do km. 2,071

Plan sytuacyjny regulacji Czarnej Przemszy przy ujściu Pogorii w/g projektu urz. woj. śląskiego.
Skala 1:1000

Obok niezliczonych symboli i cyfr można odczytać również: koryto prawej, kładka, śluza ujęcia wody dla kop. „Paryż”, rz. Pogorja, próg, jaz stały.

Cały plan (połączony z kilku skanów) dostępny jest tutaj (3,2MB).

Podziękowania dla p. Janusza Oleja za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Wypoczynek i zieleń - Rzeki - Czarna Przemsza Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Janusz Olej Archiwalia - Plany

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6016elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij