Nadleśnictwo Dąbrowa

Opis:

Jakość udostępnionej mapy nie jest najwyższa. Oryginał został zdeponowany w Muzeum Miejskim a właściciel otrzymał sklejoną kopię, która ze względu na rozmiar została cyfrowo połączona z fragmentów.

PLAN części gruntów majątku Skarbu Państwa NADLEŚNICTWA DĄBROWA w mieście Dąbrowie Góniczej, powiatu będzińskiego, województwa kieleckiego, położonych.
Podziałka 1:2000

L.dz. 41
Dąbrowa G. dnia 9.IX.1935r.
Plan niniejszy sporządzono na podstawie planu L.dz. 340/4 z dnia 7-XI-1928 r. wykonanego przez miern. przys. L. Berbeckiego w Będzinie, oraz na podstawie danych z pomiarów na gruncie w roku 1934 dokonanych według południka Suchej-Góry.

Na pieczątce: Mierniczy przysięgły Józef Ferch.

Wykaz powierzchni ogólnej (na Staszicu): ogródki działkowe, osiedle budowlane – część… półn, połud., pod Florą – osiedle budowlane.

Nadruki z mapy:
– Kop. Flora, Nadleśnictwo Dąbrowa, do Gołonoga, Grunty Kolonji Reden, PKP, Narutowicza, Batorego, Zagórza-Dąbrowy-Górn., Staszic, Cegielnia Braci Billewicz, Grunty b. wsi Stara-Dąbrowa, Grunty Nadleśnictwa Rządowego Nadleśnictwa Dąbrowa, Cmentarz Katolicki, napowietrzna kolejka liniowa Towarzystwa Franko Polskiego, do Strzemieszyc.

Magistrat m. Dąbrowy Górn. zaświadcza, iż działy gruntu oznaczone na niniejszym planie położone są na terenie Dąbrowy Górniczej.
Dąbrowa Gónicza dnia 15 listop. 1935r.
Budowniczy Miejski …ynier – Prezydent miasta
Zarząd Miejski m. Dąbrowy Górniczej

Cała mapa dostępna tutaj – plik ~27MB.

Podziękowania dla p. Andrzeja Daneckiego za udostępnienie prywatnego archiwum

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Andrzej Danecki Archiwalia - Mapy - Okres międzywojenny

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij