26. Moszek Kalinowicer (Mosze ben Awigdor Kalinowicer)

Opis:

Jeden z dwóch nagrobków w formie pni drzew z zawieszoną tablicą, umieszczony jako element kompozycyjny w pomniku z 1993 roku, którego głównym motywem jest żelazna menora (siedmioramienny świecznik). W przypadku nagrobku nr 26 zachowała się częściowo hebrajsko-polska inskrypcja.

macewa

1. Podnieście wielki lament z powodu śmierci
2. ukochanego młodzieńca, 25 letniego,
3. czcigodnego Mosze,
4. syna pana i nauczyciela Awigdora, błogosławionej pamięci,
5. Kalinowicera.
6. Odszedł 16 kislew 696 według krótkiej rachuby.
7. Niech będzie dusza jego zawiązana w węźle życia.

Uwagi:
Wersy 2 i 11: Niezgodność wieku zmarłego. Zgodnie z inskrypcją hebrajską urodził się w 1910, natomiast zgodnie z inskrypcją polską urodził się w 1911.
Wersy 6 i 10: 16 kislew 5696 = 12 grudnia 1935. Nastąpiła niezgodność z datą w inskrypcji polskiej.
Wers 7: Por. 1Sm 25,29.

Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z 'Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Religia - Judaika - Cmentarz żydowski Archiwalia - Fotografie Dzielnice - Mydlice Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Sylwester Dominik

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij