19. Riwka bat Cwi eszet Josef Sztern

Opis:

Fotografia części macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

Nagrobek w formie pierwotnie stojącego prostokąta z wyodrębnionym cokołem. Na cokole znajdują się ryte litery hebrajskie końcowego skrótu inskrypcji epitafijnej ujęte po bokach w ryte przedstawienia fragmentu meandra. W płycinie na licu nagrobka znajduje się fragment rytej inskrypcji hebrajskiej.

macewa


1. Riwka,
2. córka naszego nauczyciela, pana Cwi, jego światło niech świeci,
3. żona naszego nauczyciela, pana Josefa, jego światło niech świeci,
4. Sztern.

5. Odeszła 1 dnia nowiu miesiąca adar
6. roku 691 według krótkiej rachuby
7. w 26 roku jej życia.
8. Niech będzie dusza jej zawiązana w węźle życia.

Uwagi:
Góra nagrobka odłamana, niezachowana; numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów.
Wersy 5-6: 1 dzień rosz chodesz adar [=30 szwat] 5691 = 17 lutego 1931.
Wers 7: Z wieku zmarłej wynika, że urodziła się w 1905.
Wers 8: Por. 1Sm 25,29.

Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z 'Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Religia - Judaika - Cmentarz żydowski Archiwalia - Fotografie Dzielnice - Mydlice

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij