16. Mosze Jaakow ben Meir Blumensztik

Opis:

Fotografia macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

Przewrócony nagrobek w formie stojącego prostokąta z wyodrębnionym wysokim cokołem oraz przyczółkiem ponad wydatnym gzymsem zamkniętym łukiem zbliżonym do kotarowego. Na licu nagrobka w prostokątnej tzw. lustrzanej płycinie znajuje się ryta inskrypcja hebrajska. Końcowa formuła skrótu zamykającego epitafia hebrajskie na nagrobkach oddana reliefem wypukłym.

macewa

1. Tu spoczywa
2. mąż wierny
3. i kroczący drogą Pana,
4. pan Mosze Jaakow,
5. syn pana Meira, błogosławionej pamięci,
6. Blumensztik.
7. Odszedł 25 ijar
8. 701 według krótkiej rachuby
9. w 64 roku jego życia.

10. Niech będzie dusza jego zawiązana w węźle życia.

Uwagi:
Wersy 7-8: 25 ijar 5701 = 22 maja 1941.
Wers 9: Z wieku zmarłego wynika, że urodził się w 1877.
Wers 10: Por. 1Sm 25,29.

Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z 'Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Religia - Judaika - Cmentarz żydowski Archiwalia - Fotografie Dzielnice - Mydlice Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Sylwester Dominik

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij