Delegacja z NRD w DEFUM – 7

Opis:

Strona 7/7 albumu: Delegacja z NRD w DEFUM

Biurowiec Zakładów „DEFUM” 2) przy ul. Kościuszki 3 w Dąbrowie Górniczej
– spotkanie w sali odpraw dyrekcyjnych
od lewej :
– przedstawiciel CHZ „METALEXPORT” 3) – NN
– referuje I Sekretarz KZ POP PZPR 4) „DEFUM” inż. Ryszard Kryjak,
– przedstawiciel delegacji NRD – NN
– Dyrektor Naczelny „DEFUM” mgr inż. Bogdan Dziubiński

1) NRD – Niemiecka Republika Demokratyczna
2) DEFUM – Dąbrowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych im. Stanisława Krzynówka
w Dąbrowie Górniczej – w skrócie DFO – Dąbrowska Fabryka Obrabiarek
3) CHZ „METALEXPORT” – Centrala Handlu Zagranicznego „METALEXPORT” z siedzibą w
Warszawie
4) KZ POP PZPR – Komitet Zakładowy

Album w całości do pobrania tutaj.

Podziękowania dla p. Janusza Dziubińskiego za wykonanie tytanicznej pracy oraz udostępnienie unikalnych informacji o DEFUM.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum Kopalnie, huty, firmy - Zakłady przemysłowe - Defum Archiwalia - Fotografie Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Janusz Dziubiński

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6016elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij