Dawny pyłomierz

Opis:

Fotografia oraz baza opisu pochodzą od Kamila Potockiego: Na ulicy Parkowej został jeden z ostatnich „słoikowych” pyłomierzy osadowych. Montowano je na początku lat osiemdziesiątych i sporadycznie używano przez około dekadę. Pojawiały się w promieniu 4-6km od kombinatu Huta Katowice, głównie z myślą o emisji gazów przemysłowych. W środku znajdowało się szklane naczynie, gdzie w przeciągu miesiąca zbierał się pył wraz opadami atmosferycznymi. Zawartość przesączało się za pomocą bibuły filtracyjnej. Następnie ją ważono (różnica przed i po). Po wysuszeniu z bibuły dokonywano oceny ilościowej i składowej otrzymanego materiału. Biorąc czas ekspozycji i powierzchnię okreslano wartość samego opadu tj. ilość pyłu opadowego na jednostkę powierzchni w jednostce czasu. Sama metoda jest niedokładna, ponieważ jest podatna na zakłócenia atmosferyczne jak imisja pyłu przez wiatr. 

Vojtěch Martin uzupełnił: Badaniem zajmował się Sanepid. Co jakiś czas Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego wypożyczała Fiata 125p (tzw. LO – lecznictwo otwarte), którymi laborantki jeździły od punktu do punktu i zabierały materiał do badania. 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Fotografie Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Kamil Potocki Dzielnice - Łęknice - Parkowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4051elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij