…ben Mordechaj Cwi Rozmarin

Opis:

Macewa odnaleziona na cmentarzu żydowskim przy ulicy Ludowej 19.07.2012 roku.
Macewa


1. …
2. syn pana Mordechaja Cwi, błogosławionej pamięci,
3. Rozmarina.
4. Odszedł 2. dnia półświątecznego Pesach
5. roku 694 według krótkiej rachuby
6. w 70 roku jego życia.
7. Niech będzie dusza jego zawiązana w węźle życia.

Uwagi:
Wersy 4-5: 2 dzień Chol haMoed Pesach [=18 nisan] 5694 wypadł 3 kwietnia 1934.
Wers 6: Z wieku zmarłego wynika, że urodził się w 1864.
Wers 7: Por. 1Sm 25,29.

Opis:
Nagrobek w kształcie prostokąta o nieznanym zamknięciu. Pośrodku korpusu prostokątna płycina z wklęsłą inskrypcją hebrajską. Flankowana jest przez stylizację żłobkowanych pilastrów. Poniżej prostokątna płycina z wypukłymi literami formuły końcowej, która została ujęta we wklęsły ornament meandra. Na nagrobku zachowała się sygnatura kamieniarska (M. Rozenberg):

Sygnatura

Wg informacji przesłanych przez Jeffa Cymblera (autora wielu opracowań m.in. o cmentarzach żydowskich)  pierwsze imię zmarłego mężczyzny to Szlama (Szlomo) a imię jego matki to Sura Majteles Rozmaryn.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję za jego pracę!

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Religia - Judaika - Cmentarz żydowski Archiwalia - Fotografie Dzielnice - Mydlice Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Sylwester Dominik

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij