Ze zjazdu Stowarzyszenia robotników Chrześcijańskich

Opis:

Podpis zdjęcia:
Ze zjazdu Stow. robotników chrześcijańskich w Dąbrowie Górniczej. (Fotografja z obchodu rocznicy encyklik papieskich „Rerum Nowarum” i „Quadragensimo Anno” oraz ze zjazdu Stowarzyszeń Robotników Chrześcijańskich i Chrześcijańskich Związków Młodzieży Polskiej Pracującej „Odrodzenie” z całego Zagłębia Dąbrowskiego, który odbył się w dniu 14-go maja 1933 roku w Dąbrowie Górniczej).

W pierwszym rzędzie, trzeci od prawej strony siedzi ks. Stefan Niedźwiedzki.

Fotografia pochodzi z czasopisma „Niedziela” – Ilustrowany Tygodnik Katolicki Diecezji Częstochowskiej nr 28 z 9 lipca 1933 r. Wydawca: Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Częstochowskiej. Redaktor: Ks. Wojciech Mondry. Redakcja: Częstochowa, ul. Racławicka 12.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Fotografie Religia - Księża i siostry zakonne - Ksiądz Stefan Niedźwiedzki Osoby - Mieszkańcy Bibliografia - Czasopisma i gazety - Niedziela Towarzystwa, stowarzyszenia, harcerze - Towarzystwa - Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7450 - skany

171 - wpisy encyklopedyczne

395 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij