Z historii harcerstwa

Opis:

Fotografia ze spotkania poświęconego wydaniu książki „Z dziejów harcerstwa”. Kwiaty dla p. Włodzimierza Starościaka wręcza dyr. MBP Krystyna Kazdroniowa (Kozdroniowa?). Pierwszy z lewej to z-ca prezydenta miasta Tadeusz Czuber i komendantka Hufca ZHP pdk Dorota Paciuch.

Podziękowania dla Rodziny śp. Włodzimierza Starościaka, która udostępniła jego kolekcję oraz dla Mai Szwedzińskiej za koordynację przekazania archiwum.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Fotografie Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Włodzimierz Starościak

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7562 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij