Z getta w Strzemieszycach

Opis:

W kwietniu 1942 r. Niemcy utworzyli w Strzemieszycach getto, zlokalizowane w rejonie ul. Długiej (obecnej ul. Gruszczyńskiego). Trafili tam żydzi ze Strzemieszyc Wielkich, Strzemieszyc Małych, Sławkowa oraz okolicznych miejscowości. Żydzi byli zmuszani do prac przy sortowaniu złomu i do prac krawieckich. W 1942 r. około 500 więźniów przesiedlono do Będzina. Z kolei w maju tego samego roku około 400 osób wywieziono do obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Getto zostało zlikwidowane w czerwcu 1943 roku. 728 Żydów zostało zamordowanych w komorach gazowych obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

W 1996 r. na budynku u zbiegu ulic Gruszczyńskiego i Towarowej (w czasie wojny stołówka komendy getta) została umieszczona tablica pamiątkowa ku pamięci strzemieszyckich Żydów:

„Ku pamięci Żydów z getta w Strzemieszycach, które powstało w kwietniu 1942 zlikwidowane zostało w 1943”.

AKtualnie budynek dawnej stołówki komendy getta nie istnieje. Został wyburzony ze względu na zagrożenie jego zawalenia. Na jego miejsu postawiono postument z tablicą pamiątkową.

Podziękowanie dla Roberta Kudery (www.robertkudera.pl) za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Fotografie Religia - Judaika - Getto - Strzemieszyce Dzielnice - Strzemieszyce Wielkie - Tadeusza Gruszczyńskiego

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij