Ustawianie pomnika na cokole

Opis:

Po lewej stronie widać wyburzony budynek Magistratu. Warto zwrócić uwagę na szpaler drzew przy ulicy 3 Maja.

Pomnik stoi  pomiędzy ulicami Górniczą i Legionów Polskich, naprzeciw wejścia do Muzeum Miejskiego Sztygarka. Inicjatywa jego budowy zrodziła się w 1958 roku. Wtedy to został wmurowany kamień węgielny. Pomnik został zaprojektowany przez Jerzego Kwiatkowskiego oraz Kazimierza Madeja a odlew został wykonany w gliwickiej hucie. Odsłonięcie pomnika miało miejsce 30 września 1962 roku i połączone było ze zjazdem absolwentów „Sztygarki.

Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie zbiorów.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Fotografie Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Muzeum Miejskie Sztygarka

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij