Straż pożarna – nadanie sztandaru

Opis:

Wg źródła fotografia pokazuje uroczystość przekazania sztandaru.  Wśród tłumów widać kilku żołnierzy. Na dwóch sztandarach można wyróżnić napisy 'PPS’ oraz 'PIASK…’. Z prawej części zdjęcia liczna orkiestra wraz z dyrygentem.

Niestety miejsce i datowanie fotografii pozostają nieznane.

Na odwrocie stempel:

Zakład Fotograficzny
E. KATOLIK
Dąbrowa Górn., Sobieskiego 15

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 15 Kopalnie, huty, firmy - Fotografowie - E. Katolik Archiwalia - Fotografie Służby - Straż Pożarna Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Sylwester Dominik Uroczystości i wydarzenia

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij