Pochód 1-Majowy z górniczymi ratownikami

Opis:

Zdjęcie z 1959 roku z pochodu 1-Majowego. Po prawej stronie, obok górnika i ratowników górniczych z KWK gen. Zawadzki, stoi chłopiec – Tadeusz Piekarczyk.

Podziękowania dla Marka Słowińskiego za udostępnienie swojej kolekcji.

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Fotografie Osoby - Przemysł - Górnicy Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Marek Słowiński Uroczystości i wydarzenia - Partyjne - Pochody

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6133elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij