Roztopy przy ul. Robotniczej

Opis:

Rozlewisko Czarnej Przemszy i most na łąkach w okolicach ulicy Robotniczej (kamienice w tle).

Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie archiwalnych zasobów.

 

 

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Wypoczynek i zieleń - Rzeki - Czarna Przemsza Archiwalia - Fotografie Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Muzeum Miejskie Sztygarka Wypoczynek i zieleń - Parki - Park Zielona

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

6016elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij