Mężczyzna

Opis:

Fotografia macewy odnalezionej 23.03.2012 tuż obok ścieżki biegnącej za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej.

Dolna część zapewne prostokątnej tablicy, z wklęsłą inskrypcją hebrajską, której prawa strona przylega do fragmentu lastricowej obudowy, w którą była włożona. Litery pierwotnie wypełnione były ołowianą farbą, mającą zapewnić im złoty kolor.

macewa

1. Odszedł … nisan
2. 701 według krótkiej rachuby
3. w wieku 42 lat.
4. Niech będzie dusza jego zawiązana w węźle życia.

Uwagi:
Zachowana tylko dolna część nagrobka; numeracja przyjęta dla zachowanej liczby wersów.
Wersy 1-2: nisan 5701 = marzec/kwiecień 1941.
Wers 3: Z wieku zmarłego wynika, że urodził się w 1899.
Wers 4: Por. 1Sm 25,29.

Macewa nie została skatalogowana w opracowaniu „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego oraz opisu macewy podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję za jego pracę!

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Religia - Judaika - Cmentarz żydowski Archiwalia - Fotografie Dzielnice - Mydlice Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Sylwester Dominik

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij