Korczaka 8

Opis:

Takiego układu okien na klatkach i wejść już nie ma – zostały przebudowane. Zdjęcie z ok. 2013 roku przedstawia blok przy ul. Korczaka 8.

Podziękowania dla Mariusza Nowakowskiego za udostępnienie prywatnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Reden - Janusza Korczaka - 8 Archiwalia - Fotografie Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Mariusz Nowakowski

Wyszukiwaniew naszej bazie

CEDCyfrowa Encyklopedia DG

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

4171elem.

Współpraca

Sprzątanie grobów - Dąbrowa Górnicza

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij