8. Szejndel bat Awraham eszet Michael Nerwat

Opis:

Fotografia macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

Leżący nagrobek w formie stojącego prostokąta z wyodrębnionym cokołem oraz przyczółkiem zamkniętym łukiem półkolistym ujętym w ćwierćkoliste naddatki. Przednią ścianę pokrywa ryta inskrypcja hebrajska na wypukłej uszatej płycie z wyobrażeniami śrub w narożnikach. W polu zwieńczenia nagrobka w oprofilowanej płyciźnie płaskorzeźbione przedstawienie trójramiennego świecznika.

macewa

1. Tu spoczywa
2. niewiasta poważana i prawa,
3. niewiasta dzielna, korona swego małżonka,
4. 50-letnia w chwili śmierci, pani
5. Szejndel,
6. córka naszego nauczyciela, pana Awrahama, błogosławionej pamięci,
7. żona naszego nauczyciela, pana Michaela, jego światło niech świeci,
8. Nerwat.
9. Odeszła we wtorek 6 szwat
10. roku 689 według krótkiej rachuby.
11. Niech będzie dusza jej zawiązana w węźle życia.

Uwagi:
Wers 3: Por. Prz 12,4.
Wers 4: Z wieku zmarłej wynika, że urodziła się w 1879.
Wers 8: Możliwa także inna lekcja nazwiska: Nerwot.
Wersy 9-10: 6 szwat 5689 = 17 stycznia 1929.
Wers 11: Por. 1Sm 25,29.

Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z 'Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Religia - Judaika - Cmentarz żydowski Archiwalia - Fotografie Dzielnice - Mydlice

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij