7. Sara bat Mosze Szmuel eszet Awraham Mosze

Opis:

Fotografia górnej części macewy umieszczonej w lapidarium za pomnikiem przy ulicy Ludowej, upamiętniającym cmentarz żydowski w Dąbrowie Górniczej (12 kwiecień 2012).

Nagrobek zamknięty łukiem półkolistym.  Ściana przednia wypełniona częściowo zachowaną rytą inskrypcją hebrajską w rytej ramce. Powyżej w polu zwieńczenia nagrobka znajduje się płaskorzeźbione przedstawienie świecznika z zapalonymi świecami. U jego podstawy hebrajskie litery Pe i Tet.

macewa

1. Tu spoczywa.
2. Zbierzcie się i zapłaczcie nad śmiercią
3. niewiasty poważanej i prawej, pani
4. Sary,
5. córki naszego nauczyciela, pana Mosze Szmuela, błogosławionej pamięci,
6. żony naszego nauczyciela, pana Awrahama Mosze, błogosławionej pamięci,
7. …

Uwagi:
Wers 7: Widoczne tylko górne horyzontały liter nazwiska.
Poniżej wersu 6 nagrobek odłamany niezachowany.

Opis macewy powstał na podstawie opracownia „Cmentarze żydowskie w Sławkowie i Dąbrowie Górniczej”. Podziękowania dla p. Dariusza Rozmusa za zgodę na wykorzystanie danych z ww. publikacji. Numery porządkowe, umieszczone w tytułach zdjęć pokrywają się z numerami z 'Cmentarzy…’. Ułatwi to identyfikację nagrobków oraz usystematyzuje katalog.

Tłumaczenia z języka hebrajskiego podjął się Sławomir Pastuszka – dziękuję również za jego pracę!

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Religia - Judaika - Cmentarz żydowski Archiwalia - Fotografie Dzielnice - Mydlice Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Sylwester Dominik

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij