E. Słówko – Wytwórnia Obuwia

Opis:

Dąbrowa Górn. dn. II kwietnia 1928

Wytwórnia Obuwia
Edward Słówko i S-ka
w Dąbrowie Górniczej
ul. Okrzei Nr. 22

Zaświadczenie
Niniejszem zaświadczamy, iż p. Tadeusz  S Ł O W K O jest spółwłaścicielem naszej wytwórni obuwia. Pan Tadeusz SŁOWKO upoważniony jest do inkasowania należności za dostarczone obuwie, kwitowania z odbioru wszelkich należnym nam sum z jakiegokolwiek tytułu, podpisywania w naszem imieniu, oraz przyjmowania zamówień.

(pieczęć)
Mechaniczna Wytwórnia Obuwia
Edward Słówko i S-ka
w Dąbrowie Górniczej
ul. Okrzei 22

Podziękowania dla p. Marka Brodnickiego za udostępnienie dokumentu.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Dokumenty Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Marek Brodnicki Archiwalia - Stemple i pieczątki Kopalnie, huty, firmy - Rzemieślnicy - Wyrób butów

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

Losowy memoriał

Więcej

W naszej bazieznajduje się

5966elem.

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij