Dyplom na 100-lecie DEFUM

Opis:

Dyplom dla pracownika DEFUM:

W roku jubileuszu stulecia Fabryki Obrabiarek Ciężkich Zakład nr 3 „Defum” w Dabrowie Górniczej Dyrekcja i Kierownictwo Społeczno-Gospodarcze przedsiębiorstwa w uznaniu zasług i osiągnięć w dziedzinie społeczno-zawodowej przyznaje Ob. …………….. niniejszy dyplom. 
Dziękując za dotychczasową ofiarną pracę składamy życzenia dalszej pomyślności i sukcesów w działalności zawodowej, społecznej i życiu osobistym.

DEFUM 1879-1979

Przewodniczący Rady Zakładowej – Jan Biskup
I Sekretarz KZ PZPR (parafka inż. Ryszarda Kryjaka)
Dyrektor – mgr inż. Bogdan Dziubiński

Podziękowania dla Waldemara Magnuszewskiego za udostępnienie prywatnej kolekcji oraz dla p. Eweliny Dziubińskiej za rozpoznanie nazwisk dyrektora i I sekretarza.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum Kopalnie, huty, firmy - Zakłady przemysłowe - Defum Archiwalia - Dokumenty Uroczystości i wydarzenia - Jubileusze Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Waldemar Magnuszewski

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7450 - skany

171 - wpisy encyklopedyczne

395 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij