Dokument Huty Bankowej

Opis:

Dokument z piękną, francuską kaligrafią:

Spółka Aukcyjna Hutnictwa i Stalownictwa
HUTY BANKOWEJ
w Dombrowie
(gubernia Piotrkowska)
Kapitał: 19.800.000 Franków
Biuro Warszawskie
Napis z boku:
Adres:
Dla listów: Huta Bankowa, Warszawa, ul. Foksal nr. 11.
Dla telegramów: Hutabankowa, Warszawa telefon 3240.

Warszawa 16 listopada 1910

Pan C. Ollagnier
Naczelny Inżynier Spółki Hutnictwa i Stalownictwa Huty Bankowej

Szanowny Panie Naczelny Inżynierze,
    Pragnę poinformować, że otrzymałem Pański list z października b.r. i zgodnie z zaleceniem jakie zawiera z dniem dzisiejszym obciążam rachunek w pozycji Koszty ogólne utrzymania, koszty podróży i powrotu nowego personelu (dopisek innym charakterem pisma) R (rubli?)”975”, mój przelew od 25 września b.r. do 9/11 b.r., V. Bidel koszty powrotu do Francji z rodziną.
    Pan Rey(?) odnotował powyższą operację na rachunku.

     Z wyrazami szacunku
    Raulbier(?)
    (podpis nieczytelny)

Podziękowania dla Muzeum Miejskiego „Sztygarka” za udostępnienie zbiorów.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 24 Archiwalia - Dokumenty Kopalnie, huty, firmy - Huty - Huta Bankowa

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij