Umowa z R.K.S. Zagłębie

Opis:

Robotniczy Klub Sportowy
„Zagłębie”
przy Hucie im. F. Dzierżyńskiego
w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Gónicza, dnia 22.12.1961r.

UMOWA

Zawarta w dniu 22.XII.1961r. pomiędzy Klubem Sportowym R.K.S. „Zagłębie” a zespołem jerzowym reprezentowanym przez Obyw. Łata Andrzej zam. Dąbrowa Górnicza ul. W. Pola 7. Zespół powyższy w składzie:

1. Pianino – akordeon
2. Kontrabas
3. Saks-klarnet
4. Trąbka
5. Perkusja

zobowiązuje się grać zabawę sylwestrową w dniu 31.XII.1961r w lokalu Klubu R.K.S. „Zagłębie” od godz. 20.00-5.30. Za wykonanie powyższej usługi Zarząd Klubu wypłaci po zakończeniu zabawy sumę zł. 4.500,- z tym że każdy członek zespołu będzie miał wypłacone indywidualnie po zł. 900,-. Tytułem zaliczki R.K.S. Zagłębie wypłaca sumę zł. 800,- (osiemset). W czasie trwania zabawy orkiestra otrzyma posiłki w formie kolacji i śniadania.
Na tym umowę zakończono i podpisano.

Zarząd R.K.S. Zagłębie    Kierownik Zespołu Ob. Łata Andrzej

Podziękowania dla Marka Karneckiego za udostępnienie rodzinnego archiwum.

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Dzielnice - Centrum - Jana III Sobieskiego - 24 Dzielnice - Stara Dąbrowa - Wincentego Pola - 7 Archiwalia - Dokumenty Kopalnie, huty, firmy - Huty - Huta Bankowa Kolekcje, zbiory, prywatne archiwa - Marek Karnecki Kultura - Muzyka i orkiestry Sport - Dyscypliny - Piłka nożna - R.K.S. Zagłębie

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7564 - skany

174 - wpisy encyklopedyczne

398 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij