Kundmachung – OGŁOSZENIE

Opis:

OGŁOSZENIE

Uszkodzenie jakichkolwiek urządzeń kolejowych i pomoc w tem będą karana rozstrzelaniem.
Obok Częstochowy wysadzono most kolejowy w powietrze, za takie przewinienie odpowiada również ludność miejscowa.
Aby w tym okręgu ochrony podobny wypadek nie zaszedł, zamszeni byliśmy wziąć zakładników.

Zakładnicy ci odpowiadają za całość urządzeń kolejowych i za bezpieczeństwo niemieckich posterunków wojskowych. Będą niezwłocznie rozstrzelani, jeżeliby kto usiłować przerwać komunikację kolejową.

Na podstawie powyższego wzięci zostali następujący zakładnicy:

 1. Mieczysław Grabiński
  dyrektor kopalń t-wa Francusko-Włoskiego
 2. Klemens Cichoński
  rejent w Dąbrowie
 3. Józef Danecki
  właściciel młyna parowego
 4. Kazimierz Skalski
  urzędnik biura komisyi lekarskiej w Dąbrowie

Komendant wojsk pruskich w Dąbrowie
Cuny
Rotmistrz

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Dokumenty Transport i komunikacja - Kolej Kopalnie, huty, firmy - Młyny - Młyn Parowy "Antoni" Życie Codzienne - Ogłoszenia

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

7489 - skany

171 - wpisy encyklopedyczne

396 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij