Dz.U. nr 97 poz. 743 – rozbudowa miasta

Opis:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.10.1931 ws. terenów na rozbudowę Dąbrowy Górniczej:
743.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  z dnia 23 października 1931 r.

O odstąpieniu gminie m. Dąbrowy Górniczej gruntów państwowych na cele rozbudowy miasta.

Na podstawie art. 14 ust. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 372) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1925 r. o rozbudowie miast (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 346) zarządza się co następuje:

§ 1. Odstępuje się gminie m. Dąbrowy Górniczej na cele rozbudowy miasta, zgodnie z planem regulacji i zabudowania, zatwierdzonym przez Ministra Robót Publicznych w dniu 3 września 1930 r., części gruntów „pod Florą”, stanowiących własność Skarbu Państwa, położone w granicach miasta Dąbrowy Górniczej, o łącznej powierzchni 36 ha 0025 mkw.

§ 2. Część gruntów, wymienionych w § 1, przeznaczoną pod zabudowę domami mieszkalnemi według programu rozbudowy, zatwierdzonego przez Ministra Robót Publicznych w dniu 15 czerwca 1931 r., o łącznej powierzchni 23 ha 6224,9 mkw, odstępuje się gminie m. Dąbrowy Górniczej za cenę w § 4 oznaczoną.

§ 3. Odstępuje się gminie m. Dąbrowy Górniczej bezpłatnie z gruntów, wymienionych w § 1, część tych gruntów, przeznaczonych według wspomnianego w § 1 planu regulacji i zabudowania pod ulice i zieleńce publiczne, o łącznej powierzchni 12 ha 3.800,1 mkw.

§ 4. Cena sprzedażna gruntów, wymienionych w § 2, wynosi 152,365 zł 06 gr i zostanie wpłacona do Skarbu Państwa przez gminę m. Dąbrowy Górniczej przy zawarciu aktu kupna – sprzedaży.

§ 5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia, w szczególności zaś ustalenie bliższych warunków przejęcia względnie nabycia przez gminę m. Dąbrowy Górniczej gruntów, odstępowanych niniejszem rozporządzeniem, tudzież dalszego użytkowania tych gruntów — porucza się Ministrowi Skarbu.

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: A. Prystor

Minister Skarbu: Jan Piłsudski

Przeczytaj więcej w Cyfrowej Encyklopedii Dąbrowy Górniczej: Archiwalia - Dokumenty Bibliografia - Czasopisma i gazety - Dziennik Ustaw

Wyszukiwaniew naszej bazie

Nawiguj klikając na trójkąty poniżej

♦ - wpis encyklopedyczny

Losowy memoriał

Więcej

Nasza baza 

6822 - skany

155 - wpisy encyklopedyczne

335 - dawne artykuły prasowe

Współpraca

Muzeum

Forum

Dawna Dąbrowa

menu
zamknij